top of page
201027112733932e.png
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ОНЛАЙН-ФОРУМЫ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
 

31 МАМЫР 2021 ЖЫЛ | 31 МАЯ 2021 ГОДА

 

15.00 - 17.00

Нұр-Сұлтан уақыты бойынша | По времени Нур-Султана

2021 ЖЫЛЫ МАГИСТРАТУРА МЕН ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

 

ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ В 2021 ГОДУ  

ТІРКЕУ | РЕГИСТРАЦИЯ

Рахмет! Ақпарат жіберілді. Қатысу туралы толық ақпарат және онлайн-форумға кіру үшін сілтеме сіздің е-mail поштаңызға жіберілетін болады.

 

Спасибо! Информация отправлена. Подробности участия и ссылка для доступа в онлайн-форум будут высланы на ваш e-mail.

bottom of page